วิทยาศาสตร์ ว31101
บรรยากาศ - ลมฟ้าอากาศ เอลนีโน และลานีนา ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ฝุ่น ละอองไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จะกั้นความร้อนไว้ ทำให้ผิวโลกร้อนมากขึ้น
ฝุ่น ละอองไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จะกั้นความร้อนไว้ ทำให้ผิวโลกร้อนมากขึ้น
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มได้อย่างไร
ชนิดของสาร และผลต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่ ฝุ่น สาร CO เป็นต้น