วิทยาศาสตร์ ว31101
บรรยากาศ - ลมฟ้าอากาศ การพยากรณ์อากาศ
ความผิดพลาดในการพยากรณ์อากาศ เกิดจากอะไรได้บ้าง
ความผิดพลาดในการพยากรณ์อากาศ เกิดจากอะไรได้บ้าง
เกณฑ์ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ - เกณฑ์อากาศร้อน, เกณฑ์อากาศหนาว
เกณฑ์ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ - เกณฑ์กระจายฝน, เกณฑ์ปริมาณฝน
เกณฑ์ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ - เกณฑ์จำนวนเมฆ, ลักษณะทะเล, แผนที่อากาศ