สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (2) ชาดก : มินตตวินทชาดก
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ชาดกมินตตวินทชาดก
สรุปท้ายชั่วโมง