สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (2) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
สรุปท้ายชั่วโมง