สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (2) ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะออสเตรเลีย โอเชียเนีย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะออสเตรเลีย โอเชียเนีย
ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณ
ประวัติและลักษณะทั่วไปของทวีปออสเตรีเลีย โอเชียเนีย สรุปท้ายชั่วโมง