สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
แนะนำบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ประวัติศาสตร์
แนะนำบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ประวัติศาสตร์
กิจกรรมนักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ การนับและเปรียบเทียบศักราชในเอเชีย
การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ สรุปท้ายชั่วโมง