สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (2) เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
นำเข้าบทเรียน
นำเข้าบทเรียน
ลักษณะของธนบัตรปลอม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย/สังคมนิยมคอมมิวนิสต์