สุขศึกษา พ32101
ชีวิตและครอบครัว ทักษะการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
การวิเคราะห์สถานการณ์จากภาพ และผลที่เกิดขึ้น
การมีเพศสัมพันธ์ วิเคราะห์กรณีศึกษาถ้าฝ่ายชายขอมีเพศสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด