คณิตศาสตร์ ค33101
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
สลากกินแบ่งรัฐบาล มีลักษณะอย่างไร
สลากกินแบ่งรัฐบาล มีลักษณะอย่างไร
โอกาสถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ขาดทุนฉบับละเท่าไร
การนำความรู้เรื่อง ความน่าจะเป็น และค่าคาดหมาย ไปช่วยในการตัดสินใจ