สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (1) ทวีป
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมวาดรูปแผนที่ทวีปยุโรปและความรู้เกี่ยวกับแผนที่ตั้งของทวีปยุโรป
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมวาดรูปแผนที่ทวีปยุโรปและความรู้เกี่ยวกับแผนที่ตั้งของทวีปยุโรป
สถานที่สำคัญในทวีปยุโรป ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อของทวีปยุโรป