สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (2) ประวัติบุคคลสำคัญในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กวรรวมบรรดาหัวเมืองต่างๆ เข้าอยู่ใต้การปกครอเดียวกัน
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กวรรวมบรรดาหัวเมืองต่างๆ เข้าอยู่ใต้การปกครอเดียวกัน
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กวรรวมบรรดาหัวเมืองต่างๆ เข้าอยู่ใต้การปกครอเดียวกัน (ต่อ)
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กวรรวมบรรดาหัวเมืองต่างๆ เข้าอยู่ใต้การปกครอเดียวกัน (จบ)