สุขศึกษา พ33101
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ น้ำหนัก ส่วนสูง ความอ้วนและความผอม
ความหมายของน้ำหนัก
ความหมายของน้ำหนัก
การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับความอ้วน
โรคที่พบเกี่ยวกับคนอ้วน