สุขศึกษา พ33101
ชีวิตและครอบครัว ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด
ระดับความรักพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
ระดับความรักพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด