วิทยาศาสตร์ ว32101
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (1) ระบบหายใจ
โรคหัวใจต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจรูมาติค
โรคหัวใจต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจรูมาติค
ทางเดินหายใจ (จมูก หลอดลม ปอด) และกระบวนการหายใจ
การทดลองอากาศเข้า-ออกปอดได้อย่างไร