วิทยาศาสตร์ ว32101
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (1) ระบบหายใจ
ทบทวนระบบหมุนเวียนโลหิต เกริ่นนำระบบหายใจ
ทบทวนระบบหมุนเวียนโลหิต เกริ่นนำระบบหายใจ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ
กลไกการสูดลมหายใจ
การแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างเส้นเลือดและเซลล์