วิทยาศาสตร์ ว32101
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (1) ระบบขับถ่าย
ไตและกรวยไต
ไตและกรวยไต
หน่วยไต เลือดหล่อเลี้ยงไต กระเพาะปัสสาวะ