วิทยาศาสตร์ ว32101
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (1) ระบบขับถ่าย
การขับถ่ายของเสียทางไต
การขับถ่ายของเสียทางไต
การทำงานของไตและความผิดปกติของไต
การกำจัดกากอาหาร
อาการท้องผูก การกำจัดของเสียทางปอด