ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีสุนทรียรส การประเมินคุณค่างานประพันธ์(อิเหนา)
ผู้แต่ง ลักษณะคำประพันธ์ เนื้อเรื่องย่อ และข้อคิดจากเรื่องอิเหนา
ผู้แต่ง ลักษณะคำประพันธ์ เนื้อเรื่องย่อ และข้อคิดจากเรื่องอิเหนา
นักเรียนสรุปลักษณะคำประพันธ์เรื่องอิเหนา
นักเรียนสรุปเรื่องย่อ อิเหนาและการสู้รบของวิหยาสะกำกับสังคามาระตา
นักเรียนสรุปพฤติกรรมตัวละครในเรื่องอิเหนา