ภาษาไทย ท41101
ทศบารมี ชีวีงดงาม คำที่มาจากภาษาอื่น
การยืมคำจากภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย
การยืมคำจากภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย
การยืมคำจากภาษาเขมร และภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทย
การยืมคำจากภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆมาใช้ในภาษาไทย