ภาษาไทย ท41101
ทศบารมี ชีวีงดงาม การแปลความมงคลสูตรคำฉันท์
มงคลสูตรคำฉันท์(รูปแบบผู้แต่งและมงคลข้อ1-4)
มงคลสูตรคำฉันท์(รูปแบบผู้แต่งและมงคลข้อ1-4)
มงคลสูตรคำฉันท์(มงคลข้อ 5 - 13 )
มงคลสูตรคำฉันท์(มงคลข้อ 14 - 20 )
มงคลสูตรคำฉันท์(มงคลข้อ 21 - 38 )และคำศัพท์