ภาษาไทย ท41101
ทศบารมี ชีวีงดงาม การประเมินคุณค่างานประพันธ์(มงคลสูตรคำฉันท์และมหาชาติ)
การประเมินคุณค่างานประพันธ์จากเรื่องมงคลสูตรคำฉันท์และประวัติผู้แต่ง
การประเมินคุณค่างานประพันธ์จากเรื่องมงคลสูตรคำฉันท์และประวัติผู้แต่ง
ความหมายของมงคลสูตร ข้อ 1 -11
ความหมายของมงคลสูตร ข้อ 12-24
ความหมายของมงคลสูตร ข้อ 25 - 38