ภาษาอังกฤษ อ41101
A multinational family Pretest
การใช้ Article ตัวอย่างและแบบฝึกหัด
การใช้ Article ตัวอย่างและแบบฝึกหัด
การใช้ adjective และตัวอย่าง
การใช้และตัวอย่างของ Comparison โดยใช้คำ Adjective ในการเปรียบเทียบ
ตัวอย่างการเปรียบเทียบของสองสิ่งและแบบฝึกหัด