ภาษาอังกฤษ อ41101
A multinational family Family : greeting and googbye , Countries and Nationality
การทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คำศัพท์เกี่ยวกับการทักทายและ Nationality
ธงชาติของประเทศต่างๆและคำศัพท์เกี่ยวกับ Nationality
การใช้คำสุภาพและไม่สุภาพพร้อมแบบฝึกหัด