ภาษาอังกฤษ อ41101
A multinational family What’s your job ? : Asking about jobs ?
ประโยคสนทนาเกี่ยวกับ What’s your jobs ?
ประโยคสนทนาเกี่ยวกับ What’s your jobs ?
รูปประโยคที่ใช้ในการถามเกี่ยวกับอาชีพ
การบอกรายละเอียดในอาชีพต่างๆ
แบบฝึกหัดและประโยคตัวอย่างเอกพจน์และพหูพจน์