ภาษาอังกฤษ อ41101
A restaurant I’d like a coffee : Asking for food and drink / Pronunciation
ประโยคในการสั่งอาหารสำนวนที่เกี่ยวกับ
ประโยคในการสั่งอาหารสำนวนที่เกี่ยวกับ
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
คำใช้ร่วมกันในประโยค
ประโยคถาม-ตอบในการสั่งอาหารโดยใช้ What would you like/Could I have