ภาษาอังกฤษ อ41101
A house in Tuscaloosa People and journeys : Exercise about How far ?/How long ?/Have got ? /Has got ?
การอ่านออกเสียงจำนวนตัวเลขต่างๆ
การอ่านออกเสียงจำนวนตัวเลขต่างๆ
การถามตอบระยะทาง
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเดินทาง
การถามตอบเกี่ยวกับระยะและเวลา