ภาษาอังกฤษ อ41101
People and lifestyles Free time : การถามโดยใช้ verb to do ในการถามกิจวัตรประจำวัน
ประโยคในการถาม-ตอบถึงกิจกรรมที่ทำในช่วง Free time
ประโยคในการถาม-ตอบถึงกิจกรรมที่ทำในช่วง Free time
ทำ Verb to do ในการถามกิจกรรมในเวลาว่าง
แบบฝึกหัดถาม-ตอบ กิจวัตรประจำวัน