ภาษาอังกฤษ อ41101
People and lifestyles A nice dress : คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า / เครื่องแต่งกาย ( Clothes)
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า และ present continuous tense
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า และ present continuous tense
คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวและเครื่องประดับ
คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า , รองเท้า , ชุดว่ายน้ำ , กางเกง , กระโปรง