ภาษาอังกฤษ อ41101
People and lifestyles A nice dress : บรรยายเกี่ยวกับเสื้อผ้าและการแต่งกาย
การบรรยายเครื่องแต่งกายตามภาพที่ปรากฏ และถามตอบเกี่ยวกับการแต่งกาย
การบรรยายเครื่องแต่งกายตามภาพที่ปรากฏ และถามตอบเกี่ยวกับการแต่งกาย
การถามตอบเกี่ยวกับการแต่งกาย
ฝึกออกเสียงคำศัพท์และตัวอย่างการบรรยายการแต่งตัว