ภาษาอังกฤษ อ41101
Holidays Can you swim : Level of ability
การใช้ modal verb : can / could ในอุปประโยคแบบต่าง ๆ
การใช้ modal verb : can / could ในอุปประโยคแบบต่าง ๆ
ประโยคในการถาม-ตอบถึงความสามารถหรือทักษะในด้านต่างๆ
อ่านเรื่อง sunfest holiday แล้วตอบคำถาม