ภาษาอังกฤษ อ41101
Holidays I like jazz : Talking about likes and dislikes
การใช้ like + noun และ like + gurund
การใช้ like + noun และ like + gurund
คำศัพท์และการใช้ verb to do
ประโยคคำถามการทำกิจกรรมในเวลาว่าง