ภาษาไทย ท32101
สิ่งแวดล้อมกับชีวิตมนุษย์/ ขุนช้าง-ขุนแผน การจับใจความสำคัญเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน
ฝึกการขับเสภา และข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ฝึกการขับเสภา และข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
แบบฝึกหัด การจับใจความสำคัญ
แบบฝึกหัด การจับใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็น จากการอ่าน
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-