ภาษาอังกฤษ อ41101
A doctor ' s surgery A doctor ’ s sugery : Exercise about Health
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมเฉลย
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมเฉลย
แบบฝึกหัดเติมประโยคให้ถูกต้อง ( เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ )
แบบฝึกหัดจับคู่ ( เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ )