ภาษาอังกฤษ อ41101
A doctor ' s surgery ทบทวน : การเขียนประโยคโดยใช้โครงสร้างของ Conditional Sentences
ทบทวน Real conditions และ Possible conditions และแบบฝึกหัดการเติม possible conditions
ทบทวน Real conditions และ Possible conditions และแบบฝึกหัดการเติม possible conditions
แบบฝึกหัดทบทวน Real conditions
แบบฝึกหัดทบทวน Possible conditions