ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง, พันท้ายนรสิงห์/ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค/ การแต่งโคลงสี่ คุณค่าที่ได้รับ จากเรื่อง พระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง
กิจกรรมทบทวน (แบบฝึกหัด 1 – 5)
กิจกรรมทบทวน (แบบฝึกหัด 1 – 5)
แบบฝึกหัด และสรุปใจความสำคัญ