ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง, พันท้ายนรสิงห์/ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค/ การแต่งโคลงสี่ การอ่านทำนองเสนาะ เรื่อง พันท้ายนรสิงห์ ถวายชีวิต
ลักษณะคำประพันธ์ ในบทร้อยกรอง พันท้ายนรสิงห์
ลักษณะคำประพันธ์ ในบทร้อยกรอง พันท้ายนรสิงห์
การฝึกอ่านทำนองเสนาะ
เรื่องย่อ จุดประสงค์ในการแต่ง และคุณค่าที่ได้จากเรื่อง