ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง, พันท้ายนรสิงห์/ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค/ การแต่งโคลงสี่ การอ่านทำนองเสนาะ เรื่อง พันท้ายนรสิงห์ ถวายชีวิต
การเขียนสรุปความ เรื่อง การจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
การเขียนสรุปความ เรื่อง การจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ลักษณะเรือพระราชพิธี