ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง, พันท้ายนรสิงห์/ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค/ การแต่งโคลงสี่ การอ่านทำนองเสนาะ เรื่อง พันท้ายนรสิงห์ ถวายชีวิต
รู้จักชื่อเรือต่างๆ ในกระบวนเรือพระที่นั่ง
รู้จักชื่อเรือต่างๆ ในกระบวนเรือพระที่นั่ง
รู้จักชื่อเรือต่างๆ ในกระบวนเรือพระที่นั่ง (ต่อ)
กิจกรรม การเขียนสรุปความ