ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง, พันท้ายนรสิงห์/ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค/ การแต่งโคลงสี่ การแต่งโคลงสี่สุภาพ
การแต่งโคลงสี่สุภาพ
การแต่งโคลงสี่สุภาพ
แผนผังบังคับโคลงสี่สุภาพ
คำบังคับในโคลงสี่สุภาพ