ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ40221
People Casas and the Colonial System
การฝึกหาความหมายของประโยคที่กำหนดให้
การฝึกหาความหมายของประโยคที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดการใช้ was/ were
แบบฝึกหัดแสดงความคิดเห็นพร้อมเฉลย
ตอบคำถามจากเรื่อง Last Casas and the Colonial System