วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
การรักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุในพารามีเซียม
การรักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุในพารามีเซียม
การรักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุในสัตว์เซลล์เดียว สาหร่ายเซลล์เดียว ปลาทะเล ปลาน้ำจืด
การรักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุในปลาทะเล ปลาน้ำจืด