วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย
กิจกรรม 2.5 เทอร์มอสแตทในร่างกาย
กิจกรรม 2.5 เทอร์มอสแตทในร่างกาย
เทอร์มอสแตทในเครื่องยนต์ ตู้เย็น เตารีด หม้อหุงข้าว
เทอร์มอสแตท หรือ สวิตซ์ความร้อนอัตโนมัติ