วิทยาศาสตร์ ว41101
ภูมิคุ้มกันร่างกาย ภูมิคุ้มกันของร่างกาย - การป้องกันและทำลายเชื้อโรค
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง ภูมิคุ้มกัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง ภูมิคุ้มกัน
เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล
กลไกป้องกันตนเองจากโรค / การป้องกันและทำลายเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว
แอนติบอดี แอนติเจน ระบบน้ำเหลือง