วิทยาศาสตร์ ว41101
ภูมิคุ้มกันร่างกาย ภูมิคุ้มกันของร่างกาย - การป้องกันและทำลายเชื้อโรค
เผื่อบุทางเดินหายใจและซิเลียอวัยวะน้ำเหลือง
เผื่อบุทางเดินหายใจและซิเลียอวัยวะน้ำเหลือง
ต่อมน้ำเหลือง ม้าม ต่อมไทมัส
วัคซีน เซรั่ม ภูมิคุ้มกันจากน้ำนมแม่การให้วัคซีนแก่เด็กในวัยต่างๆ
แอนติเจนและเอนติบอดีทางการจัดหมู่เลือดในระบบABO