วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซมและสารพันธุกรรม
การแบ่งเซลส์แบบไมโทชีสของสตรีในอัณฑะ รังไข่เพื่อสร้างเซลส์สืบพันธุ์
การแบ่งเซลส์แบบไมโทชีสของสตรีในอัณฑะ รังไข่เพื่อสร้างเซลส์สืบพันธุ์
สรุป โครโมโซม ยีน
DNA เป็นพันธุกรรม ประกอบด้วยนิวคลิโอไทด์ 4ชนิด