วิทยาศาสตร์ ว41101
พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ธรรมชาติ-พอลิเมอร์สังเคราะห์ / การเกิดพอลิเมอร์
ตัวอย่างผ้าที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์ / กิจกรรมทดสอบการเผาผ้า
ตัวอย่างผ้าที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์ / กิจกรรมทดสอบการเผาผ้า
ซิลิโคนและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซิลิโคน / พอลิเมอร์