วิทยาศาสตร์ ว41101
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุล : โปรตีน
ประเภทของกรดอะมิโนในร่างกาย
ประเภทของกรดอะมิโนในร่างกาย
หน้าที่และประเภทของโปรตีนบางชนิดในร่างกาย
โปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็น
โรคที่เกิดจากการขาดโปรตีน