วิทยาศาสตร์ ว41101
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุล : คาร์โบไฮเดรต
องค์ประกอบของ Disaccharide และตัวอย่าง
องค์ประกอบของ Disaccharide และตัวอย่าง
ความรู้เพิ่มเติม : การทำไวน์
ชนิดของ Polysaccharide