ฟิสิกส์ ว40201
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ จุดศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง
ความหมายของ ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง
ความหมายของ ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง
ศูนย์กลางมวลของระบบ แรงที่จุดศูนย์กลางของวัตถุทรงกลม
การหาศูนย์ถ่วงของระบบ
การหาค่ามุม เมื่อแรง 3 แรงมารวมกัน