ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ การเคลื่อนที่แบบวงกลม - แรงสู่ศูนย์กลาง ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่แบบวงกลม - แรงสู่ศูนย์กลาง (Fc) รัศมี (r) คาบ (T)
ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่แบบวงกลม - แรงสู่ศูนย์กลาง (Fc) รัศมี (r) คาบ (T)
ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่แบบวงกลม - แรงสู่ศูนย์กลาง (Fc) รัศมี (r) ความเร็ว (V)
อัตราเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม
สมการการเคลื่อนที่แบบวงกลม (อัตราเร็วเชิงเส้น-อัตราเร็วเชิงมุม, อัตราเร็วเชิงมุม-คาบ, อัตราเร็วเชิงมุม-ความถี่)